ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΈΣ ΤΗΣ IDC ΟΝΌΜΑΣΑΝ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΏΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΦΈΤΟΣ - ΝΈΑ

Οι αναλυτές της IDC ονόμασαν τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας που θα μειώσουν τις δαπάνες πληροφορικής φέτος{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Το έξυπνο ρολόι Movado Connect 2.0 είναι εξοπλισμένο με οθόνη καρδιακού ρυθμού
Το έξυπνο ρολόι Movado Connect 2.0 είναι εξοπλισμένο με οθόνη καρδιακού ρυθμού
Οι αναλυτές στο IDC προβλέπουν ότι οι δαπάνες για την τεχνολογία πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, του υλικού και των υπηρεσιών πληροφορικής) στην Ευρώπη θα μειωθούν 4,7% φέτος σε 487 δισεκατομμύρια δολάρια.