Ο ΠΡΏΗΝ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΞΗΓΕΊ ΓΙΑΤΊ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΤΌΣΑ ΠΟΛΛΆ ΣΦΆΛΜΑΤΑ ΣΤΑ WINDOWS 10 - ΝΈΑ

Ο πρώην υπάλληλος της Microsoft εξηγεί γιατί υπάρχουν τόσα πολλά σφάλματα στα Windows 10{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η Apple εφηύρε διαφανή πληκτρολόγια
Η Apple εφηύρε διαφανή πληκτρολόγια
Παρά το γεγονός ότι τα Windows 10 αυξάνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους, αυτό το λειτουργικό σύστημα Microsoft έχει ήδη σημειωθεί από μια σειρά από σημαντικά σφάλματα και σφάλματα, λόγω των οποίων η κυκλοφορία μεγάλων ενημερώσεων είχε ακόμη ανασταλεί.