Η ΔΑΝΊΑ ΣΚΟΠΕΎΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΕΙ ΔΎΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΝΗΣΙΆ» ΈΩΣ ΤΟ 2030, ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 4 GW ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ - ΝΈΑ

Η Δανία σκοπεύει να κατασκευάσει δύο «ενεργειακά νησιά» έως το 2030, παράγοντας τουλάχιστον 4 GW ηλεκτρικής ενέργειας{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Το έξυπνο ρολόι Movado Connect 2.0 είναι εξοπλισμένο με οθόνη καρδιακού ρυθμού
Το έξυπνο ρολόι Movado Connect 2.0 είναι εξοπλισμένο με οθόνη καρδιακού ρυθμού
Η δανική κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα το πρώτο μέρος του φιλόδοξου «σχεδίου για το κλίμα». Περιλαμβάνει μια ποικιλία τομέων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο ένα μέρος αυτού.