Η FAS RUSSIA ΈΚΡΙΝΕ ΤΗΝ APPLE ΈΝΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΤΆΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΌΖΟΥΣΑΣ ΘΈΣΗΣ - ΝΈΑ

Η FAS Russia έκρινε την Apple ένοχη για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία της Ρωσίας ολοκλήρωσε χθες την εξέταση της αντιμονοπωλιακής υπόθεσης που κινήθηκε εναντίον της Apple κατόπιν αιτήματος της JSC "Kaspersky Lab".