ΤΟ ΚΈΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΌΡΩΝ ΤΗΣ LENOVO ΦΤΆΝΕΙ ΤΟ ΡΕΚΌΡ 19% YOY - ΝΈΑ

Το κέρδος προ φόρων της Lenovo φτάνει το ρεκόρ 19% YoY{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Το έξυπνο ρολόι Movado Connect 2.0 είναι εξοπλισμένο με οθόνη καρδιακού ρυθμού
Το έξυπνο ρολόι Movado Connect 2.0 είναι εξοπλισμένο με οθόνη καρδιακού ρυθμού
Η Lenovo δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019/2020 και ολόκληρο το έτος στο σύνολό του. Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι η χρονιά ήταν δύσκολη λόγω μακροοικονομικών και βιομηχανικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής επίδρασης της πανδημίας