ΤΟ IFA 2020 ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ, Η ΟΠΟΊΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΩΣ - ΝΈΑ

Το IFA 2020 θα είναι ένα από τα πρώτα σημαντικά γεγονότα του κλάδου από την έναρξη της πανδημίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Χωρίς οπίσθιο φωτισμό. Παρουσιάζεται ο ανεμιστήρας Thermalright TY-121BP FDB
Χωρίς οπίσθιο φωτισμό. Παρουσιάζεται ο ανεμιστήρας Thermalright TY-121BP FDB
Τα νέα τον Απρίλιο ότι η IFA ακυρώθηκε για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποδείχθηκε υπερβολική. Οι διοργανωτές είπαν ότι φέτος θα συνεχίσει να πραγματοποιείται, επιπλέον, με την προσωπική παρουσία των συμμετεχόντων, καθιστώντας από αυτή την άποψη ένα