Η ΚΡΊΣΙΜΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΩΝ WINDOWS 10 ΕΊΧΕ ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΝΑ ΛΕΊΠΟΥΝ ΑΡΧΕΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ - ΝΈΑ

Η κρίσιμη ενημέρωση των Windows 10 είχε ως αποτέλεσμα να λείπουν αρχεία και προβλήματα εκτύπωσης{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Λίγο απογοήτευση από την AMD. Ryzen 4000 Desktop APU δεν θα λάβουν υποστήριξη PCIe 4.0
Λίγο απογοήτευση από την AMD. Ryzen 4000 Desktop APU δεν θα λάβουν υποστήριξη PCIe 4.0
Η Microsoft κυκλοφόρησε το παραδοσιακό μηνιαίο "Patch Tuesday" νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Για τους χρήστες, είχε ως αποτέλεσμα τα επόμενα προβλήματα που απειλούν σε ορισμένες περιπτώσεις να καθυστερήσουν το έργο των εταιρειών. Αθροιστική ενημέρωση Ιουνίου