Η MICROSOFT ΕΞΈΔΩΣΕ ΔΊΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΎΧΙΑ ΜΟΝΆΔΑ ΨΎΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΈΣ - ΝΈΑ

Η Microsoft εξέδωσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για υποβρύχια μονάδα ψύξης για υπολογιστές{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η επικίνδυνη ενημέρωση των Windows 10 διακόπτει τους υπολογιστές
Η επικίνδυνη ενημέρωση των Windows 10 διακόπτει τους υπολογιστές
Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας # 10750637, που εκδόθηκε στη Microsoft στις 18 Αυγούστου 2020, ανακαλύφθηκε στη βάση δεδομένων του US Patent Office. Περιγράφει μια «ενότητα υποδομής ψύξης βύθισης με συντελεστή φόρμας συσκευής υπολογιστών».