ΑΠΌ 400 $ ΓΙΑ GEFORCE RTX 3060 ΈΩΣ 1400 $ ΓΙΑ GEFORCE RTX 3090. ΔΙΑΡΡΟΈΣ ΤΙΜΏΝ ΓΙΑ ΤΈΣΣΕΡΑ ΜΟΝΤΈΛΑ GEFORCE RTX 3000 SERIES - ΝΈΑ

Από 400 $ για GeForce RTX 3060 έως 1400 $ για GeForce RTX 3090. Διαρροές τιμών για τέσσερα μοντέλα GeForce RTX 3000 Series{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Ένας χρήστης που δημοσίευσε συγκριτικές φωτογραφίες των GeForce RTX 3090 και GeForce RTX 2080 έδωσε δεδομένα σχετικά με το κόστος τεσσάρων μοντέλων RTX 3000 Series. Και αυτή τη φορά, τα δεδομένα τιμών είναι αξιόπιστα, καθώς μπορεί να φανεί ότι ο συντάκτης των διαρροών γνωρίζει πολύ καλά