ΈΤΣΙ ΦΑΊΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΠΑΦΉ ΤΟΥ PLAYSTATION 5. ΈΝΑ ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ CALL OF DUTY ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΕ ΈΝΑ ΣΤΙΓΜΙΌΤΥΠΟ ΟΘΌΝΗΣ - ΝΈΑ

Έτσι φαίνεται η διεπαφή του PlayStation 5. Ένα μέλος της ομάδας ανάπτυξης του Call of Duty δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Ο προγραμματιστής, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας έργου Call of Duty, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης της πραγματικής διεπαφής PlayStation 5. Σύμφωνα με έναν πληροφοριοδότη, η Sony έχει παρουσιάσει πέντε επιλογές διεπαφής, αλλά όλες φαίνονται σχεδόν ίδιες.