Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉΣ INTEL CORE I3-1115G4 (TIGER LAKE) ΕΝΤΟΠΊΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΆΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ SISOFTWARE - ΝΈΑ

Ο επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 (Tiger Lake) εντοπίστηκε στη βάση δεδομένων SiSoftware{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Ένας επεξεργαστής Intel Core i3-1115G4 (Tiger Lake) εντοπίζεται στη βάση δεδομένων διαγνωστικού λογισμικού SiSoftware. Εκπλήσσει με υψηλή συχνότητα βάσης για ένα τέτοιο προϊόν - 3,0 GHz.