ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΎΧΡΗΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ WINDOWS 7 ΕΊΝΑΙ ΠΊΣΩ ΣΤΑ WINDOWS 10 - Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉ ΣΕΛΊΔΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ - ΝΈΑ

Μία από τις εύχρηστες δυνατότητες των Windows 7 είναι πίσω στα Windows 10 - η προαιρετική σελίδα ενημερώσεων{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Η Ericsson εκτιμά ότι 15 εμπορικά δίκτυα 5G χρησιμοποιούν ήδη τις λύσεις της
Η Microsoft αποκατέστησε ήσυχα τη δυνατότητα εποχής των Windows 7 στο λειτουργικό σύστημα Windows 10. Ο θεματικός πόρος WindowsLatest επέστησε την προσοχή σε αυτό. Τα Windows 10 Build 19041.450 που κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα πρόσθεσαν μια σελίδα