ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΝΈΟ MACBOOK AIR ΌΤΑΝ ΤΟ ΝΈΟ MACBOOK PRO 13 ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΎΤΕΡΟ; Η ΆΜΕΣΗ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΊΧΘΗΚΕ ΠΟΛΎ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΉ - ΝΈΑ

Γιατί το νέο MacBook Air όταν το νέο MacBook Pro 13 είναι πολύ καλύτερο; Η άμεση σύγκριση αποδείχθηκε πολύ αποκαλυπτική{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η Toshiba ανέφερε για το τελευταίο τρίμηνο - το κέρδος αντικαταστάθηκε από ζημία
Η Toshiba ανέφερε για το τελευταίο τρίμηνο - το κέρδος αντικαταστάθηκε από ζημία
Χθες καταλάβαμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του νέου MacBook Pro 13 με διαφορετικούς επεξεργαστές. Ας θυμηθούμε ότι οι διαφορές δεν είναι μόνο στον επεξεργαστή, και στην πραγματικότητα η διαφορά μεταξύ των τροποποιήσεων είναι πολύ σημαντική.