ΑΠΌΘΕΜΑ HUAWEI. Η ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΑΚΌΜΑ ΣΕ ΠΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΉ ΘΈΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΉ - ΝΈΑ

Απόθεμα Huawei. Η επιχείρηση τηλεπικοινωνιών της εταιρείας εξακολουθεί να βρίσκεται σε πιο πλεονεκτική θέση από την κινητή{h1}
Επιλογή Συντάκτη
Η Yandex έφερε τα πρώτα μη επανδρωμένα οχήματα σε δημόσιους δρόμους στη Μόσχα
Η Yandex έφερε τα πρώτα μη επανδρωμένα οχήματα σε δημόσιους δρόμους στη Μόσχα
Για πολλούς χρήστες που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την αγορά πληροφορικής, η Huawei σχετίζεται κυρίως με smartphone και άλλες κινητές συσκευές. Ωστόσο, είναι κυρίως ένας τεράστιος γίγαντας τηλεπικοινωνιών.